top of page

"Mou hlavní prioritou je maximální ochrana práv klientů."

Mgr. Lucie Vykysalá, advokátka

OBLAST SLUŽEB

Trestní právo /

Občanské právo / Pracovní právo ​/

Obchodní právo ​/ Správní právo /

Rodinné právo​ /

FILOZOFIE

Při poskytování služeb si zakládám především na citlivém osobním přístupu. Každý požadavek řeším s maximálním úsilím a podle nejlepšího vědomí.

Mgr. Lucie Vykysalá, advokátka

Po ukončení osmiletého studia na chebském gymnáziu v roce 2006 jsem absolvovala roční studium práva na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, díky němuž ve své praxi uplatňuji i znalosti německého jazyka a německého právního systému. V roce 2007 jsem pak zahájila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které jsem v roce 2012 ukončila dosažením magisterského titulu.

Svou praxi koncipienta jsem poté vykonávala v chebské advokátní kanceláři JUDr. Ladislav Kubíček, JUDr. Veronika Pupalová, přičemž jsem během této doby získávala zkušenosti ve všech oblastech práva.

V průběhu své koncipientské praxe jsem mimo jiné nasbírala cenné zkušenosti i v oblasti přestupkového práva, a to když jsem v průběhu roku 2014 vykonávala funkci předsedkyně přestupkové komise u Městského úřadu ve Františkových Lázních.

Od roku 2017 vykonávám samostatnou advokátní praxi, věnuji se všem odvětvím práva. Ovládám plynně německý a anglický jazyk.

  Lucie o své praxi říká:

"Chci poskytovat právní služby s velkým důrazem na individuální přístup. Jsem schopná pro klienty realizovat veškerou potřebnou právní pomoc a stát se tak pro ně hodnotným a dlouhodobě přínosným partnerem."

contact
bottom of page